PoolCare

Til en lækker & flot pool hele året!

  wendt&sorensen
 
 

saniklar_PHminuskr.304,-

Brugsanvisning:

pH Minus 9kg.- Perfekt poolvand kræver en pH-værdi mellem 7,0 - 7,4. For høj pH gør vandet tåget eller mælket med en dårlig klorvirkning. Inden for pH-området 7,0 - 7,4 er vandet svagt basisk og her får man en god nyttevirkning af klortilsætningen.

 

sunflockkr.385,-

Brugsanvisning:

Sunflock 10- Et sandfilter yder først sit bedste når poolvandet kontinuerligt tilføres flockningsmiddel. SunFlock Magic Rolls er et langsomt opløseligt flockningsmiddel, en enkelt rulle på 125 g lægges i skimmerkurven hvorefter doseringen vil foregå automatisk over de næste par dage. SunFlock samler de fine svævepartikler i vandet til større flokke som let kan tilbageholdes i sandfiltret. De opsamlede flokke med forureninger bortskaffes let fra filtret ved en normal returskyldning. SunFlock kan anvendes i alle pools med sandfiltre, uanset om der anvendes klorholdige eller klorfrie plejemidler.

 

SaniklarAlkaPlus5kgkr.215,-

Brugsanvisning:

Alka Plus 5kg-Til hævning af vandets totale alkalinitet, d.v.s. indhold af alkaliske salte. Et vigtigt balancemiddel i områder hvor poolen fyldes med overfladevand eller "blødt" vand. Lav alkalinitet gør det vanskeligt at indregulere og fastholde poolens pH-tal på det rigtige niveau. Bør måles og reguleres efter store nedbørsmængder!

 

saniklarantiklorkr.195,-

Antichlor- Anvendes til at fjerne et overskud af klor eller bromin i swimmingpools, whirlpools og drikkevandstanke.
 

PHplus

kr.215,-

PH plus- Perfekt poolvand kræver en pH-værdi mellem 7,0 - 7,4. For lav pH gør vandet aggressivt overfor poolens metaldele. Inden for pHområdet 7,0 - 7,4 er vandet svagt basisk og her får man en god nyttevirkning af klortilsætningen.
 

Saniklar_sunscreenkr.495,-

Saniklar Sun Screen er en «kemisk solskærm» som forhindrer solens UV-stråler i at nedbryde poolens klorindhold. Sun Screen anvendes i udendørs pools, for at nedsætte det generelle klorforbrug. Optimal effekt af Sun Screen opnås ved et indhold på mellem 25 - 50 mg/l.
 

Saniklar_superboostkr.575,-

Saniklar Super Boost- 5 kg. Er et ustabiliseret (danner ikke klorlås) let opløseligt klorgranulat, som kan anvendes i alle typer pools til den daglige kloring og til periodevis chokkloring.
 

tempostickskr.622,-

 

Saniklar Temposticks- er et moderne poolplejemiddel til kontinuerlig dosering af klor til poolen. Plastkappen omkring Tempo Stick´en skal ikke fjernes, da den sikrer en jævn tilførsel af desinfektionsmiddel til poolen
 
 

shockpotkr.210,-

 

Shock pot powder- indeholder 15 % mere aktivt klor end noget andet calciumhypochlorit produkt. Det opløses lynhurtigt og danner frit klor, der nedbryder bakterier og organiske forureninger i poolen.Opstår der et behov for ekstra klart og indbydende poolvand tilsæt SUPERFAST SHOCK POT f.eks. dagen før et pool party eller efter en dag med mange badende.
 

daytabskr.437,-

 

Saniklar Day Tabs-Er den klassiske klortablet på 7 g til daglig kloring af alle typer pools. Day Tabs er fremstillet af ustabiliseret klor (danner ikke klorlås).
 

saniklar_superbluekr.147

 

SuperBlue ultra water activator tilsættes til poolen for at opnå en forstærket desinfektion til forbedring af badevandets mikrobiologiske kvalitet.
 

maxipuckskr.690,-

Maxi 2500 Duo Pucks- er en moderne flerlags tablet der består af langsomt opløsende del (Hvid) og en hurtigt opløsende del (blå). Begge dele er baseret på organisk klor. Den blå del af tabletten vejer 50 gram, og opløses indenfor højst 3 timer. Dermed hæves den frie klor med 1,3 mg/l i 20 m3 poolvand. 
Den hvide del er tabletten, er en klassisk Maxi 2000 tablet, der over en uge afgiver en vedligeholdelses dosering af klor, floknings- og algemiddel.
Det anbefales regelmæssigt at kontrollere bassinets indhold af cyanursyre og fortynde med rent vand såfremt cyanursyre niveauet overstiger 50 mg/l.
   

maxi_5kgkr.654,50

 

Saniklar Maxi 2000-5 kg. Er en special formuleret 200 g pooltablet med multifunktion:Desinfektion ∙ Stabilisering ∙ Flokning ∙ pH-regulering
   

crystalchlor

 

Saniklar Crystal chlor-Stabiliseret og meget letopløseligt poolgranulat, som anvendes til daglig kloring af udendørs pools. Når CrystalChlor anvendes tilføres poolvandet samtidig klorstabilisator (cyanursyre). For at undgå overstabilisering og efterfølgende "klorlås" bør der testes for cyanursyre et par gange i løbet af badesæsonen. For højt niveau sænkes let ved at fortynde poolvandet med rent frisk vand.

2,5 - 5 - 10 kg
   

active_oxygenkr.695,-

 

Active Oxygen Tabs 3 in 1- 5 kg. Til Pools hvor der ønskes klorfri vandpleje. En kombitablet der udfører 3 opgaver samtidig: Bakteriekontrol - Balancering - Klaring. Skal anvendes i kombination med Super Blue.
Må ikke anvendes sammen med Baquacil PHMB!
   
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

INFO...

Wendt & Sørensen A/S har siden grundlæggelsen i 1971 arbejdet med special kemi. Virksomheden har udviklet sig fra udelukkende at være orienteret mod det danske marked, til i dag at betjene kunder i hele Nordeuropa - fra spaforhandlere i sydtyskland til forbrændingsanlæg i Kiruna.

Deres 4 afdelinger udvikler, producerer og distribuerer produkter til reduktion af miljøbelastning og sundhedsfare i vand- og luftbårne systemer

 

 

 

wendt&sorensen

 

 

Primulavænget 1 :: 3390 Hundested :: Telefon: 40 72 74 76 :: E-mail info@northpool.dk